„Projekt woda”: musimy zwiększyć retencję!

Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody w Europie. Kluczem do zmiany tego niekorzystnego stanu rzeczy jest zwiększenie retencji wód opadowych. To najważniejszy cel realizowanego przez Wody Polskie kompleksowego planu powstrzymania skutków suszy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu.