Susza w Europie

Od ponad 3 miesięcy Europa boryka się z suszą. Specjaliści oceniają, że jest to zapowiedź nadchodzących zmian klimatycznych.

Bezdeszczowe wiosna oraz lato upodobniły centralną część kontynentu do jego południowych rejonów, gdzie niewielkie ilości opadów w tym okresie są czymś normalnym. Susza uderza w miejsca, gdzie w najbliższym czasie możemy spodziewać się coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak powodzie, gwałtowne wichury, burze oraz właśnie susze.

Tegoroczna susza jest zgodna z modelami klimatycznymi, które przewidują zjawiska w pogodzie, stanowiące symptomy zmieniania się klimatu. Susze są najbardziej dotkliwe dla rolnictwa. Nieurodzaj spowodowany suszą występuje m.in. w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie, a także na Litwie, w Niemczech, oraz w Wielkiej Brytanii. Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (Deutscher Bauernverband) podało informację, że zbiory zbóż ozimych wyniosą w tym roku 20,5 ton. To o 15,1 procent mniej niż w roku ubiegłym. Według najnowszego raportu niemieckich służb meteorologicznych na wschodzie Niemiec można już mówić o skrajnej suszy. W Wielkiej Brytanii fala upałów spowodowała wystąpienie braku wody. W wielu miejscach dostawca wody, Thames Water rozdaje mieszkańcom wodę butelkowaną. Na brak wody narzekają mieszkańcy sześciu obszarów: Kent i Sonning w hrabstwie Berkshire, Haslemere w Hampshire, Guildford oraz Haslemere.

Dodatkowym problemem, wynikającym z równoczesnego występowania wysokich temperatur i braku opadów, jest opadający poziom wód gruntowych. Europejskie rzeki notują rekordowo niskie poziomy wód, wysychają też ujęcia oraz studnie. Konsekwencjami tak ekstremalnej pogody są liczne pożary lasów, ograniczenia w wodnym transporcie śródlądowym oraz wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystywaną do chłodzenia.

Od kilku miesięcy w Polsce obserwowane jest pogłębianie się zjawiska suszy. Obecnie na większości monitorowanych cieków stan wody układa się w strefie wody niskiej.

Obecna sytuacja pogodowa stwarza duże ryzyko wystąpienia pożarów w lasach i na polach. W ostatnich tygodniach doszło m.in. do kilku niebezpiecznych pożarów w powiecie Nowotymskim (obszar na którym wg raportu IUNG-PIB panuje największa susza).

W najbliższych tygodniach sytuacja pogodowa nie przyniesie większej poprawy sytuacji. W związku z tym apelujemy o racjonalność w zużyciu wody. W przypadku stwierdzenia zagrożenia możliwości zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia należy rozważyć czasowy zakaz wykorzystywania wody z sieci wodociągowej do celów innych niż socjalno-bytowe.

Źródło: www.topagrar.pl