Susza rolnicza na obszarze całego kraju

Powiększ obrazsusza rolnicza

Od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonuje się oceny zagrożenia suszą, była ujemna i wynosiła -123 mm.

W analizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) sześciodekadowym okresie, wartość KBW wzrosła o 11 mm w stosunku do okresu poprzedniego (11 czerwca – 10 sierpnia).

W związku z panującymi warunkami wilgotnościowymi w badanym okresie odnotowano wystąpienie suszy rolniczej na obszarze całego kraju.

Więcej szczegółów na temat upraw objętych suszą rolniczą oraz wielkości strat spowodowanych suszą rolniczą na stronie internetowej IUNG-PIB.

Prognoza na najbliższe dni

Według prognozy meteorologicznej i szczegółowej prognozy hydrologicznej na kolejne 7 dni (na dzień 25.08.2022 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wskazuje iż sytuacja hydrologiczna będzie dynamiczna. Należy spodziewać się wzrostu stanów wody szczególnie na Dolnym Śląsku i w górnym odcinku Odry – największy wzrost może wystąpić na odcinku skanalizowanym rzeki. Przewiduję się, że stany wody na Wiśle będą układały się głownie w strefie wody niskiej, a lokalnie średniej (jedynie w górnym odcinku rzeki mogą nastąpić wzrosty stanu wody).

Oznacza to, że zagrożenie suszą nie ulegnie większej zmianie, a jedynie lokalnie, gwałtowne opady tymczasowo poprawią sytuację, jednocześnie stwarzając ryzyko podtopień.

Więcej szczegółów: Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna – Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB