Susza rolnicza na obszarze całego kraju

Od 21 czerwca do 20 sierpnia 2022 roku średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonuje się oceny zagrożenia suszą, była ujemna i wynosiła -123 mm.

W analizowanym przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) sześciodekadowym okresie, wartość KBW wzrosła o 11 mm w stosunku do okresu poprzedniego (11 czerwca – 10 sierpnia).

W związku z panującymi warunkami wilgotnościowymi w badanym okresie odnotowano wystąpienie suszy rolniczej na obszarze całego kraju.

Więcej szczegółów na temat upraw objętych suszą rolniczą oraz wielkości strat spowodowanych suszą rolniczą na stronie internetowej IUNG-PIB.

Prognoza na najbliższe dni

Według prognozy meteorologicznej i szczegółowej prognozy hydrologicznej na kolejne 7 dni (na dzień 25.08.2022 r.) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wskazuje iż sytuacja hydrologiczna będzie dynamiczna. Należy spodziewać się wzrostu stanów wody szczególnie na Dolnym Śląsku i w górnym odcinku Odry – największy wzrost może wystąpić na odcinku skanalizowanym rzeki. Przewiduję się, że stany wody na Wiśle będą układały się głownie w strefie wody niskiej, a lokalnie średniej (jedynie w górnym odcinku rzeki mogą nastąpić wzrosty stanu wody).

Oznacza to, że zagrożenie suszą nie ulegnie większej zmianie, a jedynie lokalnie, gwałtowne opady tymczasowo poprawią sytuację, jednocześnie stwarzając ryzyko podtopień. Więcej szczegółów: Prognoza meteorologiczna i szczegółowa prognoza hydrologiczna – Komunikat Biura Prasowego IMGW-PIB