Informacja Państwowej Służby Hydrogeologicznej

Państwowa Służba Hydrogeologiczna poinformowała, że w listopadzie mogą występować utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć wód podziemnych i ujęć komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny.Problemy mogą dotknąć tereny województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego. Z danych opracowanych na zlecenie Wody Polskie, dostępnych na www.stopsuszy.pl właśnie te regiony najmocniej doświadczają powracającej suszy. Należy pamiętać, że zasoby wód podziemnych odnawiają się bardzo powoli i nie można z nich korzystać w nieograniczonej skali.

Rozwiązaniem, jakie może pomóc w przeciwdziałaniu suszy jest retencja wód. Zarówno mała retencja w postaci niedużych zbiorników wodnych czy retencji rzecznej (korytowej), duża retencja i mikroretencja. Wodę przede wszystkim trzeba zatrzymywać w miejscu, gdzie ona spadnie wraz deszczem lub zgromadzi się dzięki topnieniu śniegu. Spowalnianie odpływu wód z górnych części zlewni, pozwala kształtować politykę wodną na terenach rolniczych, prowadzić działania hamujące bądź odwracające postępujące stepowienie kraju. Proces ten jest długofalowy, ale to jedyne, skuteczne i racjonalne rozwiązanie, gwarantujące dostęp do wody nie tylko na potrzeby społeczno-gospodarcze teraz, ale także dostęp do dobrej jakości wód dla przyszłych pokoleń. Więcej informacji na temat Wód Polskich związanych z przeciwdziałaniem skutkom suszy można znaleźć w publikacji: https://wody.gov.pl/aktualnosci/1031-stop-suszy-ograniczenie-skutkow-suszy-to-priorytet-wod-polskich

Źródło: PSH