Radom przygotowuje się do zmian klimatu

Realizowany w Radomiu projekt pn. „Adaptacja do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodą w przestrzeni miejskiej Radomia” w ramach programu LIFE ma na celu adaptację do zmian klimatu poprzez zrównoważoną gospodarkę wodną w przestrzeni miejskiej. Jego główne cele to przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom oraz złagodzenie skutków susz, a także poprawa stanu wód i tworzenie przyjaznego mikroklimatu.

Pierwszym etapem realizacji projektu jest oczyszczenie zalewu na Borkach, jest to część większego zadania obejmującego adaptację zbiornika i stawów kolmatacyjnych do zmian klimatu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa w połowie 2018 r. Wstępna koncepcja przewiduje m.in. oczyszczenie dna zalewu, przebudowę i oczyszczenie stawów kolmatacyjnych oraz remont jazu głównego. Mają powstać także pływające wyspy z roślinnością oraz trzy fontanny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej. Zaproponowano również cały szereg innych rozwiązań, poprawiających jakość wody w zbiorniku, m.in. system natleniania wody, który ma zapobiegać wykwitowi glonów. Niezbędne do tego urządzenia, podobnie jak fontanny, mają być zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł.

Kolejne etapy programu przewidują m.in. przywrócenie naturalnego biegu przepływającej przez Radom rzeki Mleczna oraz stworzenie nowego zbiornika retencyjnego na Potoku Północnym, o pow. blisko 2 ha. Ma on pełnić funkcję zarówno retencyjną, jak i rekreacyjną. W ramach programu planowana jest także budowa na terenie miasta ok. 20 mniejszych zbiorników i niecek chłonnych, w których gromadzić się będą wody opadowe w pobliżu miejsc zagrożonych lokalnymi podtopieniami. W ich okolicach będą tworzone mikrosiedliska m.in. płazów, ważek i ptaków. Projekt zakłada również budowę systemu meteorologicznego miasta poprzez zakup stacji pogodowych.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 24 miliony złotych, z czego ponad 12 milionów to dofinansowanie z funduszy unijnych, a prawie 6,5 miliona pochodzi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.