Porozumienie Lasów Państwowych z GDDKiA w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało, że Lasy Państwowe podpisały z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad porozumienie w sprawie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Celem jest przeciwdziałanie skutkom suszy.

Ścisła współpraca umożliwi racjonalne i bezpieczne dla środowiska wykorzystanie wód na terenach leśnych. Więcej informacji można znaleźć na:

https://www.gov.pl/web/klimat/porozumienie-ws-zagospodarowania-wod-opadowych-i-roztopowych?fbclid=IwAR3OuUpLHBwLZAcIbXai3AAN2AOpotvwxj9HJeq_zio1XxrZXhPN79BaXmY