Ostrzeżenie PSH dla południowo-zachodniej Polski

W dniu dzisiejszym Państwowa Służba Hydrogeologiczna wydała ostrzeżenie o zagrożeniu hydrogeologicznym w związku z wystąpieniem zjawiska niżówki hydrogeologicznej w płytko występujących poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym na obszarze południowo-zachodniej Polski.

Ostrzeżenie dotyczy województw: opolskiego, dolnośląskiego i południowej części województwa lubuskiego. Zostało ono wydane w związku z przekroczeniem w sierpniu br. stanów niskich ostrzegawczych z tendencją spadkową położenia zwierciadła wód podziemnych w punktach sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych.

W ostrzeżeniu zwraca się uwagę, że przy założeniu występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, zjawisko to w najbliższych miesiącach może pojawić się również w innych rejonach kraju. Największe prawdopodobieństwo takiej sytuacji obecnie prognozowane jest dla województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Stan ten może powodować występowanie niedoborów wody w indywidualnych ujęciach gospodarskich.

Szczegółowe informacje wraz z prognozą sytuacji hydrogeologicznej na okres 1.09.2018 – 30.11.2018 r. można odnaleźć na stronie Instytutu.