Odtwarzamy potencjał retencyjny Zbiornika Ruda

Wody Polskie podpisały umowę na przebudowę zbiornika wodnego Ruda koło Mławy. Głównym celem prac jest przywrócenie pierwotnych parametrów obiektu, zwiększenie retencji oraz skuteczne przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi. Ważnym elementem zadania jest zwiększenie bioróżnorodności zalewu, który zyska nowoczesną przepławkę i zostanie zarybiony.

Umowa na realizację robót budowlanych została podpisana przez Dyrektora RZGW w Warszawie Mirosława Kurza, z uroczystym udziałem Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka, Poseł na Sejm RP Anny Cicholskiej i Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia, a także przedstawicieli władz samorządowych, w tym Burmistrza Miasta Mławy Sławomira Kowalewskiego, Starosty Mławskiego Jerzego Rakowskiego oraz Wójta Gminy Lipowiec Jarosław Goschorskiego.

– Cieszę się, że rozpoczynamy tę ważną dla regionu inwestycję w tym szczególnym dla gospodarki wodnej dniu – Światowym Dniu Wody. Przebudowa zbiornika Ruda jest symbolem nadchodzących inwestycji przeciwsuszowych, szczególnie ważnych na obszarze zlewni rolniczych. Obiekt ten przez kilkadziesiąt lat użytkowania utracił swój pierwotny potencjał, dlatego tak ważne jest jego odtworzenie. Dzięki zwiększeniu potencjału retencyjnego będziemy mogli zabezpieczyć wodę na potrzeby rolnictwa, a także zwiększyć ochronę przeciwpowodziową w regionie. Będzie to miejsce tętniące życiem – również przyrodniczym. Wyremontowany zbiornik zostanie zarybiony i będzie wyposażony w przepławkę – powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

– To bardzo ważne zadanie, oczekiwane przez lokalną społeczność. Zbiornik Ruda będzie pełnić funkcje przeciwsuszowe, przeciwpowodziowe, gospodarcze i rekreacyjne. Jego przebudowa zwiększy atrakcyjność regionu, pozwoli na rozwój agroturystyki, a także wędkarstwa – podkreślił Wiceprezes Wód Polskich Krzysztof Woś.

Inwestycja obejmuje powierzchnię 57,75 ha zbiornika, który powstał w wyniku spiętrzenia wody w rzece Mławce. Pierwotnym celem jego budowy było zwiększenie retencji wodnej i bezpieczeństwa powodziowego obszarów położonych poniżej zapory oraz zapobieganie suszy na terenach przyległych. Obecnie obiekt użytkowany jest także w celach rekreacyjnych, jako łowisko specjalne i w okresie letnim, jako kąpielisko miejskie. Dzięki realizacji zadania możliwe będzie odtworzenie pierwotnych funkcji i parametrów zbiornika, bez zmiany wielkości jego czaszy i poziomów piętrzenia.

Zaplanowany zakres prac:

Przewidziano czasowe opróżnienie zbiornika z wody w dwóch etapach, aby zachować ichtiofaunę w możliwie nienaruszonym stanie:

  • etap I: wykonanie przegrody z wykorzystaniem istniejącej ostrogi, odłowienie ryb poniżej miejsca przegrodzenia, zarybienie górnej części zbiornika odłowionymi rybami i wykonanie robót budowlanych poniżej miejsca przegrodzenia, w tym przepławki;
  • etap II: odłowienie ryb z tej części zbiornika, zarybienie dolnej części zbiornika odłowionymi rybami i wykonanie robót budowlanych w górnej części zbiornika.

Ponadto przewiduje się:

  • rozebranie istniejącego, uszkodzonego umocnienia skarpy odwodnej,
  • wykonanie nowego uszczelnienia przeciwfiltracyjnego zapory,
  • wykonanie nowego umocnienia skarpy odwodnej zapory,
  • remont zasuw spustowych i klap uchylnych,
  • odmulenie zbiornika poprzez mechaniczne usunięcie nagromadzonych osadów na powierzchni ok. 38 ha,
  • remont umocnień ostrogi,
  • budowę żelbetowej przepławki umożliwiającej migrację ryb i innych organizmów wodnych przez zaporę,
  • powtórne napełnienie zbiornika wodnego do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego i wykonanie próbnych obciążeń zbiornika.

Zwiększenie głębokości zbiornika poprawi warunki tlenowe, co wpłynie korzystnie na różnorodność gatunkową ichtiofauny i podniesie jego klasyfikację rybacką. Budowa przepławki umożliwi migrację organizmów wodnych oraz ponowne pojawienie się ryb dwuśrodowiskowych i daleko wędrujących takich jak łosoś, troć, węgorz czy miętus.

Wykonawcą inwestycji pn. „Przebudowa zbiornika wodnego „Ruda”, gm. Lipowiec Kościelny, pow. mławski, woj. mazowieckie i gm. Iłowo-Osada, pow. działdowski, woj. warmińsko-mazurskie” jest firma Melbud S.A. Wartość prac szacowana jest na 14,5 mln zł, a ich zakończenie jest planowane na listopad 2023 roku.