Obieg zamknięty w obszarze wodno-ściekowym Innowacyjny projekt „Blue Bridge”

Partnerzy projektu: PKN ORLEN i Wodociągi Płockie 24 października 2022 r., podpisały list intencyjny z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie dotyczący współpracy na rzecz ograniczenia zużycia wody i ponownego jej wykorzystania w ramach projektu „Blue Bridge”.

Projekt ten zakłada obróbkę oczyszczonych ścieków komunalnych na terenie miejskiej oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie. Następnie bezpieczny transport odzyskanej wody rurociągiem aż do ujęcia wody Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku (oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków), gdzie będą wykorzystywane w procesach technologicznych w kompleksie produkcyjnym koncernu.  Umożliwi to koncernowi zredukowanie o ok. 25% poboru wody wiślanej, wykorzystywanej w procesach technologicznych.

Partnerzy przygotowują Koncepcję Programowo-Przestrzenną projektu, w ramach której  wykonywane są m.in. badania na stacji pilotażowej. Wyniki wraz z ich analizą w postaci opracowanego raportu będą stanowiły podstawę do zaprojektowania instalacji uzdatniania oczyszczonych ścieków, w stopniu gwarantującym przydatność ich w PKN ORLEN. Jednocześnie proces uzdatnienia ma zapewnić bezpieczne przetransportowanie odzyskanej wody do ujęcia koncernu na przykład rurociągami ułożonymi wzdłuż Wisły.
I właśnie w tym aspekcie szczególnie ważna będzie współpraca z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.  

Zadaniem Wód Polskich jest nie tylko dbałość o bezpieczeństwo i stan zasobów wodnych w Polsce, ale również wspieranie pomysłów i innowacji w tym zakresie. Zasoby wodne w całej Unii Europejskiej  znajdują się pod coraz większą presją, co prowadzi do niedoboru wody i pogorszenia jej jakości. Do zmniejszenia dostępności wody słodkiej wynikającego z rozwoju miast i rolnictwa znacząco przyczyniają się w szczególności zmiana klimatu, nieprzewidywalne zjawiska pogodowe i susze. Woda jest ograniczonym zasobem, a problem deficytu wody zaczyna dotyczyć już niektórych rejonów naszego kraju. Płock w symbiozie z przemysłem, jako pierwszy ośrodek w Polsce, będzie posiadało zamknięty obieg wody. Projekt gospodarki obiegu zamkniętego wpisuje się w cele programowe nowego zielonego ładu, a korzyści z takiego projektu wydają się być oczywiste.

podkreślił Wojciech Skowyrski – Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Więcej szczegółowych informacji tutaj