LATO BEZ SUSZY ROLNICZEJ

Tegoroczne lato przebiega bez suszy rolniczej. Brak wystąpienia zjawiska potwierdza najnowszy raport Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.

IUNG-PIB zgodnie z wymogami opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla wszystkich gmin Polski oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla następujących upraw: kukurydzy na ziarno
i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych, truskawek oraz roślin strączkowych.

W dziesiątym okresie raportowania tj. od 21 czerwca do 20 sierpnia 2017 roku, nie stwierdzono wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski. Średnia wartość KBW dla kraju w rozpatrywanym okresie sześciodekadowym wynosił -17 mm i uległa kolejnemu już zwiększeniu, w tym okresie o 27 mm.

W całej Polsce wartości krytyczne nie zostały przekroczone dla żadnych z monitorowanych upraw. Najniższe wartości KBW (od-120 do -159 mm) zanotowano na Wyżynie Małopolskiej, w południowo wschodniej części województwa lubelskiego i północno wschodniej części województwa podkarpackiego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie poświęconej systemowi monitorowania suszy rolniczej – www.susza.iung.pulawy.pl.