HYDROLOGICZNE NOWOŚCI WYDAWNICZE

HYDROLOGICZNE NOWOŚCI WYDAWNICZE

„Modelowanie gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych na przykładzie kaskady Nysy Kłodzkiej”, „Woda w inżynierii środowiska” to tylko niektóre z nowości wydawnictwa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB.

Publikacja pt. „Modelowanie gospodarki wodnej na zbiornikach retencyjnych na przykładzie kaskady Nysy Kłodzkiej” jest monografią gospodarki wodnej prowadzonej w ostatnich latach w zlewni Nysy Kłodzkiej. Zawiera charakterystykę fizyczno-geograficzną zlewni, dane klimatyczne i hydrologiczne oraz informacje o historycznych wezbraniach. Autor zaprezentował w książce opracowany model hydrologiczno-gospodarczy, który pozwala optymalniej gospodarować pojemnościami zbiorników kaskady Nysy Kłodzkiej, co zostało potwierdzone szczegółowymi wynikami symulacji.

Książka „Woda w inżynierii środowiska”  przedstawia natomiast złożoną problematykę wody w inżynierii środowiska, odwołując się do wielu dyscyplin naukowych, takich jak: hydrologia, hydraulika, fizyka, hydrochemia, geografia, hydrobiologia, ekologia czy przestrzenne zagospodarowanie.

Wydawnictwo IMGW-PIB zajmuje się publikacją opracowań naukowych zwartych o charakterze monograficznym z następujących obszarów nauki: meteorologia i klimatologia, hydrologia, inżynieria i gospodarka wodna, oceanologia. Opis nowości wydawniczych dostępny pod linkiem:

http://www.imgw.pl/nauka-i-edukacja/dzialalnosc-wydawnicza/nowosci-wydawnicze/