Wody Polskie prowadzą konsultacje społeczne na temat suszy oraz powodzi

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Stop suszy! Spotkania odbyły się już w Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Gliwicach, Lublinie, Rzeszowie, Krakowie, Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku oraz w Bydgoszczy. W najbliższym czasie przedstawiciele Wód Polskich i eksperci opracowujący pierwszy w Polsce plan przeciwdziałania skutkom suszy odwiedzą Białystok i Olsztyn. Spotkania konsultacyjne niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz mediów.

Od 5 listopada do połowy grudnia będą prowadzone konsultacje społeczne w Kotlinie Kłodzkiej.

Spotkania przede wszystkim będą dotyczyły działań przeciwpowodziowych i związanych z nimi planów oraz inwestycyjnych. Proponowane inwestycje dotyczą Nysy Kłodzkiej i jej dopływów. Ziemia Kłodzka jest rejonem szczególnie narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, dlatego Wody Polskie opracowują kilkuetapową strategię przeciwpowodziową. Jej głównym celem jest ochrona życia i mienia mieszkańców Kotliny Kłodzkiej. Podczas spotkań konsultacyjnych zostaną przestawione rozwiązania obejmujące modernizację budowli hydrotechnicznych oraz budowę nowych. Inwestycje są przewidziane na obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie ewentualna powódź wyrządziłaby największe straty. Na terenie Kotliny Kłodzkiej obecnie są budowane 4 poldery, czyli suche zbiorniki, które w razie wezbrania przyjmują falę powodziową, nie dopuszczając do zalania okolicznych miejscowości. Celem działań Wód Polskich jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców całego regionu. Trzeba pamiętać, że Kotlina Kłodzka w sposób szczególny ucierpiała wskutek katastrofalnej powodzi w 1997 roku, wówczas zniszczeniu uległo wiele miejscowości, a około dwudziestu osób straciło życie. W najbliższej przyszłości Wody Polskie chcą nie tylko zapewnić Ziemi Kłodzkiej skuteczną ochronę przed powodzią, ale planują też działania zapobiegające suszy. W kolejnych etapach prac mają powstać projekty wielofunkcyjne, których zadaniem jest minimalizowanie skutków obu tych skrajnych zjawisk. Szczegółowe informacje na temat inwestycji planowanych lub realizowanych na Ziemi Kłodzkiej znajdują się na stronie: wroclaw.wody.gov.pl  Informacje o konsultacjach społecznych są dostępne w zakładce: Stop powodzi!

Panorama Kłodzka – widok z Twierdzy Kłodzkiej. Podczas powodzi w 1997 roku aż 1/4 powierzchni miasta była zalana przez wodę./fot. pixabay.com