Susza to problem, który nie ma granic

W Polsce, po wiośnie bez opadów i po majowych podtopieniach, mamy suszę. Ten problem dotyczy nie tylko nas – zmagają się z nim także sąsiednie kraje.

W związku z klęską suszy na Litwie prawie zanikła rzeka Wilia. Z powodu niedostatku wody zagrożone są nie tylko uprawy, ale też sektor mleczarski i mięsny – powiedział litewski minister rolnictwa Giedrius Surplys, podkreślając, że „przewidywane są znaczne straty w gospodarce kraju”. Litewski resort rolnictwa szacuje, że z powodu przedłużającej się suszy dojdzie do utraty około 40%. upraw. Informacje podaje portal Belsat.eu.

W naszym kraju susza to narastający problem. Eksperci obserwują, że sytuacja hydrologiczna, związana ze zmianami klimatycznymi, na przestrzeni ostatnich lat zmienia się wyjątkowo dynamicznie. Miesiąc temu wodowskaz na Wiśle (Bulwary) wskazywał 6 m. Teraz na wodowskazie jest zaledwie 63 cm!
– Gospodarka wodna w Polsce opiera się na zrównoważonym rozwoju, w jej ramach trzeba właściwie reagować na zmieniające się warunki – podkreśla Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Podstawą działań jest całościowe, eksperckie podejście.

Wody Polskie​ pracują obecnie nad planem przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument jest oparty na wnikliwych analizach naukowych, opartych na różnego typu danych – meteorologicznych, geologicznych i hydrologicznych. Efektem prac będą bardzo konkretne wskazania – dla poszczególnych regionów w Polsce. Gminy dostaną rekomendacje, dotyczące m.in. potrzeby tworzenia małych zbiorników retencjonujących wody opadowe, budowy ujęć rezerwowych (wód podziemnych) i innych rozwiązań mających zapobiec suszy lub redukujących jej skutki. Ważnymi punktami w katalogu działań są wskazania dla rolnictwa, jak np.uprawy odporne na suszę, czy wskazówki dotyczące zwiększenia retencji w glebie, takich jak, np. melioracje, rowy nawadniająco-odwadniające. W planie przeciwdziałania skutkom suszy znajdą się również zalecenia dotyczące działań edukacyjnych, skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców lokalnych społeczności. Już 15 sierpnia projekt planu trafi do konsultacji społecznych, które w ciągu pół roku odbędą się w 15 miastach, na terenie Polski. Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie: stopsuszy.pl

Zapraszamy wszystkich do współtworzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy.

Plan przeciwdziałania skutkom suszy zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Aktualizacja planu jest dokonywana nie rzadziej niż co sześć lat.