Relacja ze spotkania z wojewodami w sprawie planu przeciwdziałania skutkom suszy

Prace nad planem przeciwdziałania skutkom suszy wkraczają w fazę konsultacji.

Projekt planu trafił do wojewodów, którzy 18 lipca pojawili się w siedzibie Wód Polskich, aby przekazać swoje opinie na temat dokumentu. Podczas spotkania została przedstawiona szczegółowa mapa obszarów zagrożonych suszą. Eksperci zajmujący się opracowywaniem planu omówili też poszczególne jego elementy. Część prelekcji poświęcono kompetencjom, jakie mają wojewodowie w kwestii walki z suszą – takimi jak tworzenie miejscowego prawa, wyznaczanie obszarów ochronnych czy wprowadzenie czasowego ograniczenia korzystania wód. Plan przeciwdziałania skutkom suszy, opracowywany przez Wody Polskie, zakłada szeroką współpracę zarówno z urzędami wojewódzkimi, jak i z władzami gmin i innymi jednostkami samorządowymi oraz z lokalnymi organizacjami, rolnikami przedsiębiorcami. Celem jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie gospodarowania wodami.

Walka z suszą i ochrona zasobów wodnych jest sprawą nas wszystkich. Dlatego już 11 września w Poznaniu ruszają konsultacje społeczne, które w ciągu najbliższego pół roku, odbędą się w 15 największych miastach w Polsce. Podczas konsultacji przedstawimy szczegóły planu i katalog działań, które zawierają szczegółowe wskazówki dla gospodarstw domowych, rolnych oraz dla gmin, jak gospodarować wodą, by zmniejszyć ryzyko suszy. Projekt planu zawiera również wykaz inwestycji związanych ze zwiększeniem retencji, czyli powiększeniem dostępnych zasobów wodnych. Konsultacje są doskonałą okazją do przekazania wskazówek dotyczących lokalnych problemów związanych ze zjawiskiem suszy i propozycji rozwiązań, które  zostaną uwzględnione w kolejnej fazie tworzenia planu. Plan przeciwdziałania skutkom suszy tworzą wszyscy – eksperci, ale także – mieszkańcy Polski.