Razem powiedzmy: Stop suszy!

Zmienia się klimat i trzeba łapać każdą kroplę wody. Tym zdaniem zaczyna się nasz nowy spot, którym promujemy program Stop suszy! Tym razem chcemy zachęcić wszystkich, żeby wspierali retencję. Można to robić na wiele różnych sposobów. Każdy z nas może powiedzieć: Stop suszy!

 

Projekt naukowy „Łąki kwietne” realizowany przez Wody Polskie

W naszej strefie klimatycznej łąki należą do zbiorowisk półnaturalnych, czyli nieodłącznie związane są z gospodarczą z działalnością człowieka. Ich skład florystyczny zależy od wielu czynników: siedliskowych i stosowanych zabiegów agrotechnicznych, w tym regulacji stosunków wodnych, nawożenia i częstotliwości koszenia… WIĘCEJ

 

Jak skorzystać z programu nawodnień rolniczych

Na suszę najbardziej narażone są uprawy. Aby przeciwdziałać pogłębiającym się zjawiskom suszy, Wody Polskie wraz Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, opracowały pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. To nowatorskie podejście do zarządzania… WIĘCEJ

.

Co warto wiedzieć o zbiornikach retencyjnych

Wielofunkcyjne zbiorniki wodne pomagają zarówno w łagodzeniu skutków suszy, jak i powodzi. Małe i duże – poprawiają bilans wodny w swojej okolicy. Dlatego Wody Polskie uznają budowę zbiorników retencyjnych za jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Wobec nasilających się zmian klimatu, jest to najskuteczniejsze rozwiązanie… WIĘCEJ