Od maja nowy typ ostrzeżenia hydrologicznego IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wprowadza nowy typ ostrzeżenia hydrologicznego – ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną* Począwszy od 1 maja 2020 r. ostrzeżenia takie będą opracowywane i wydawane w okresie od 1 maja do 31 października. Zmiana ma związek z pogłębiającym się zagrożeniem suszą w Polsce.


Ostrzeżenia będą publikowane w serwisach internetowych IMGW – PIB oraz m.in. na stronie www.stopsuszy.imgw.pl

Podstawę prawną stanowi art. 378 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) oraz pkt. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej z dnia 28 czerwca 2019 r. (poz. 1215).

*Susza hydrologiczna, powszechnie zwana niżówką hydrologiczną, to okres obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do sytuacji przeciętnej w wieloleciu. Susza hydrologiczna jest z reguły kolejnym etapem pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej.