Konkurs „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi”

Partnerem konkursu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem konkursu „Ha Dwa O to jest to! Zatrzymaj wodę na wsi” jest zaangażowanie oraz zainspirowanie mieszkańców obszarów wiejskich do podejmowania działań na rzecz optymalnego gospodarowania wodą.

W ramach konkursu można zgłaszać pomysły na przeprowadzenie kampanii społecznej skierowanej do mieszkańców gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich. Więcej informacji TUTAJ