Finał konsultacji społecznych Stop suszy! w Warszawie

Dzisiejsze konsultacje na temat suszy rozpoczął briefing prasowy z udziałem Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Przemysława Dacy, Prezesa Wód Polskich. Minister Marek Gróbarczyk podkreślił, że działania, jakie w gospodarce wodnej są przygotowywane na ten rok, skupiają się na walce z suszą.

Minister powołał się na dane meteorologiczne, zgodnie z którymi od 1950 roku okres zimowy w Polsce skrócił się o dwa tygodnie, natomiast okres letni, gdy mamy do czynienia z wysokimi temperaturami, wydłużył się o 4 tygodnie. Zmiany klimatyczne mają wpływ na występowanie zjawiska suszy.

Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich poinformował, iż nasze gospodarstwo w tym roku zwiększa nakłady finansowe na prace związane z przeciwdziałaniem skutkom suszy. Na działania związane z ochroną przed susza i powodzią, w tym zadania z zakresu małej retencji, Wody Polskie przeznaczają blisko 400 mln zł. W tym roku nasze gospodarstwo uruchamia m.in. pilotażowy Program Nawodnień Rolniczych, którego celem jest przywracanie dwukierunkowych funkcji obiektów melioracyjnych, na funkcje nawadniająco-odwadniające. Program jest już wdrażany na obszarze Zarządu Zlewni Gryfice, gdzie – dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań – zapewni nawodnienie około 2.300 ha użytków rolniczych. Wkrótce prace nad stworzeniem systemów nawadniająco-odwadniających będą prowadzone w województwie łódzkim. Docelowo program, przy współpracy z samorządami i spółkami wodnymi zrzeszającymi rolników, ma być wdrożony w całej Polsce. Wody Polskie przywracają też zdolność retencyjną istniejących zbiorników. Aktualnie prowadzone są prace rewitalizacyjne m.in. na Zalewie Rzeszowskim, Zalewie Sulejowskim, a wkrótce także na zbiorniku Jeziorsko oraz Zalewie Zemborzyckim. Trwają prace planistyczne nad budową nowych zbiorników retencyjnych.

W trakcie brifingu prasowego Prezes Wód Polskich poinformował również o uruchomieniu serwisu Stop suszy! 2020, w którym każdy zainteresowany będzie mógł znaleźć aktualne informacje na temat suszy w Polsce. Serwis stworzony przy współpracy Wód Polskich z MGMiŻŚ oraz IMGW-PIB, w postaci podstrony jest dostępny na www.stopsuszy.pl. https://stopsuszy.pl/stop_suszy_2020/

Printscreen PrezespRINT SCREEN 2