Oszczędzaj wodę z Wodami Polskimi – broszury informacyjne

Oszczędzaj wodę z Wodami Polskimi – zestaw broszur na temat sposobów na zmniejszenie zużycia wody i wzrost retencji wód.

PGW Wody Polskie współpracując z ekspertami, instytucjami i innymi podmiotami z obszaru gospodarki wodnej, przygotowały plan przeciwdziałania skutkom suszy – pierwszy w Polsce dokument wyznaczający w tym obszarze strategię działań na najbliższe lata. Jednym z elementów wdrożeniowych powyższego dokumentu jest opracowanie Oszczędzaj wodę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie! stanowiące zbiór działań, który mamy nadzieję, że przybliży Państwu ważną problematykę związaną z gospodarowaniem wody, pozwoli zaadaptować się nam do zmian klimatycznych, ograniczyć naszą presję na środowisko, a także zmniejszyć ryzyko wystąpienia suszy oraz łagodzić jej skutki.

Jest on skierowany przede wszystkim do mieszkańców, którzy codziennymi nawykami mogą przyczynić się do zmniejszenia presji na wody i jej oszczędzanie, ale również dla rolników oraz przedstawicieli administracji zajmujących się planowaniem przestrzennym.

Aby skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy wszyscy musimy mieć świadomość, jak ważna jest woda. Jej zasoby są ograniczone, a zmiany klimatu będą powodowały, iż jej dostępność będzie mniejsza. Stąd tak istotne jest racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów. Choć zaczynamy szanować wodę, to jeszcze wiele mamy do zrobienia. Lista możliwych do zastosowania działań jest długa – od nauki oszczędzania wody, zmian codziennych nawyków – po działania na obszarach rolniczych oraz zurbanizowanych zwiększających retencję naturalną i glebową oraz budowę małych czy dużych zbiorników wodnych. Oszczędzanie wody stało się koniecznością. Oszczędzaj ją razem z nami. Tylko razem możemy ograniczyć ryzyko wystąpienia suszy oraz zachować środowisko takim, jakie znamy!

 

Dodatkowo przygotowaliśmy broszury graficzno-informacyjne podzielone na różne zagadnienia:

Dobre praktyki – Jak każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania wody

Jak ograniczyć zużycie wody w rolnictwie oraz na gruntach leśnych

Jak retencjonować wodę na terenie domu jednorodzinnego oraz w przestrzeni publicznej

Wszyscy możemy przyczynić się do zmniejszania kryzysu wodnego