Zasoby wodne Polski. Raport GUS

Jak wynika z najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego, mamy w Polsce jedne z najmniejszych dostępnych zasobów wodnych, w porównaniu do innych krajów europejskich. To skłania nas do intensywnych działań związanych ze zwiększaniem retencji w kraju. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie sukcesywnie zwiększa retencję, która obecnie zbliża się do poziomu 7%. Średnia europejska to 20%, dlatego konieczne są dalsze działania inwestycyjne. Niezbędna jest również edukacja społeczna, która zwiększy świadomość mieszkańców naszego kraju związaną z koniecznością ochrony oraz powiększania zasobów wodnych.

Raport GUS:

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/polska-na-drodze-zrownowazonego-rozwoju-inkluzywny-wzrost-gospodarczy,41,2.html