Zalety zakładania kwietnych łąk

Kwietne łąki mają same zalety!

Tradycyjne trawniki coraz częściej zastępują kwietne łąki. Składają się z barwnych, kwitnących roślin jednorocznych, bylin i traw. Dzięki nim otoczenie nabiera sielskiego charakteru, staje się odprężającym miejscem rekreacji, domem dla wielu pożytecznych zwierząt i istnym rajem dla zapylaczy! Zastąpienie trawnika kwietną łąką to oszczędność czasu i energii! Nie musimy jej regularnie kosić, nawozić i podlewać, aby cieszyć się jej urokiem przez cały sezon wegetacyjny.

Kwietna łąka wysiana na dużej powierzchni wspaniale komponuje się w parkach, dużych ogrodach czy pasach zieleni przydrożnej. Na potrzeby przydomowych ogródków wystarczy ją wysiać na niewielkiej rabacie, wzdłuż ścieżki, na istniejącym trawniku, a nawet w niewielkich skrzynkach i korytkach na balkonach i tarasach.

Kwietna łąka wspomaga bioretencję!

 • Złożony system korzeniowy roślin wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, dodatnio wpływa na bilans wód gruntowych,
 • Jest suszo-odporna, praktycznie nie wymaga dodatkowego podlewania, gdyż rośliny tworzące kwietne łąki mają nawet 25 razy głębsze korzenie i lepszą zdolność wchłaniania wody niż trawnik,
 • Wiążąc w glebie wody opadowe, zmniejsza powierzchniowy spływ wód opadowych i ogranicza ryzyko podtopień, co często obserwujemy na powierzchniach uszczelnionych.

Kwietna łąka wzbogaca bioróżnorodność!

 • Jest schronieniem nawet dla 300 gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów, oraz zapylaczy, w tym pszczół, które zbierając pyłek pełnią pożyteczną rolę w ekosystemie. Łąka stanowi dla nich miejsce do rozmnażania i schronienie,
 • Jest bogata gatunkowo – może ją tworzyć nawet 60 gatunków różnych roślin, czyli zdecydowanie więcej, niż tworzy trawnik!
 • Daje możliwość rozwoju kwietnych chwastów polnych, które w dobie intensywnego użytkowania pól znikają z rolniczego krajobrazu.

Kwietna łąka upiększa okolicę!

 • Wzbogaca estetykę terenu i urozmaica krajobraz dzięki dużemu zróżnicowaniu barw kwitnących kwiatów, których wygląd zmienia się dynamicznie wraz z porami roku,
 • Wpływa na komfort życia, szczególnie w przestrzeni miejskiej, narażonej na niedostatek terenów zielonych, wpływać kojąco na emocje dzięki aromaterapii i grze kolorów,

Kwietna łąka oszczędzi nasz czas i pieniądze!

 • Nie wymaga częstego koszenia: 1-2 razy w roku, czyli kilka-kilkanaście razy mniej, niż trawnik,
 • Ogranicza emisję spalin do środowiska, gdyż nie musimy jej regularnie kosić,
 • Jest tańsza w założeniu i utrzymaniu niż trawnik,
 • Możemy ją założyć w dowolnym miejscu, stosując odpowiednią mieszankę nasion,
 • Poświęcimy jej znacznie mniej czasu na zabiegi pielęgnacyjne, niż trawnikowi.

Kwietna łąka jest ekologiczna!

 • Nie potrzebuje skomplikowanych nawozów,
 • Nie wymaga stosowania pestycydów/ herbicydów,
 • Tworzy lepszy mikroklimat na terenach miejskich,
 • Filtruje wody opadowe i powietrze, w tym zatrzymuje pyły tworzące smog,
 • obniża temperaturę powietrza i zapobiega nagrzewaniu się powierzchni gleby – wspomaga walkę z tzw. miejską wyspą ciepła, szczególnie w upalne dni

Twórzmy kwietne mozaiki!

Łąkę kwietną możemy wysiać na istniejącym trawniku, dosiewając rośliny odpowiednie dla danego siedliska i ograniczając jego koszenie. W tym przypadku tylko niewielka część roślin łąkowych wykiełkuje, a z czasem mogą być one zagłuszane przez gatunki traw. Możemy też stworzyć enklawy łąk w połaci trawnika, usuwając fragmenty darni, np. pasy, prostokąty czy koła i wysiać tam rośliny łąkowe. Dzięki temu łąka kwietna zastąpi najbrzydsze i najbardziej zniszczone połacie trawnika, bez potrzeby usuwania darni z całego terenu.

 

Tekst: mgr Joanna Sasal – botanik, fitosocjolog, kierownik Wydziału Edukacji Wodnej w Wodach Polskich