Konferencja on-line 6 października 2020 r.

6 października zapraszamy na trzecią, ogólnopolską konferencję poświęconą przeciwdziałaniu skutkom suszy. Spotkanie Stop suszy! –  Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie rozpocznie się o godz. 10.30 i ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną odbędzie się w formie on-line. Podczas eksperckiej debaty zostaną podsumowane prace nad projektem planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) ze szczególnym uwzględnieniem jego praktycznego wykorzystania przez samorządy. PPSS to pierwszy, tak kompleksowy dokument w Polsce dotyczący przeciwdziałania suszy. Jeszcze w tym roku zostanie on przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Organizatorem konferencji jest PGW Wody Polskie. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONA

Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji jest bezpłatny. Aby umożliwić udział w wydarzeniu różnym grupom społecznym Organizator pozostawia sobie decyzje o przyznaniu możliwości udziału osobom zarejestrowanym na konferencję. Potwierdzenie uczestnictwa wraz z linkiem do wideo spotkania zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail na tydzień przed spotkaniem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania.

 

W sprawach dotyczących rejestracji prosimy o kontakt z wykonawcą Wide Vision Agencja Komunikacji:
e- mail: konferencja.stopsuszy@wide-vision.pl@wide-vision.pl