Konferencja 22.03.2019

 • Prezentacja Stop suszy – Umiejscowienie problemu suszy w szerszym kontekście planistycznym tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Prezentacja o Programie Rozwoju Retencji tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Susza atmosferyczna tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Susza rolnicza tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Susza hydrologiczna tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Susza hydrogeologiczna tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Dyspozycyjne powierzchniowe tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Obszary wrażliwe – wyniki ankietyzacji tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Zmiany klimatu tutaj
 • Prezentacja Stop suszy – Działania informacyjno – promocyjne tutaj