Działania informacyjno-promocyjne

 

 

 

 

 

 

Projektowi planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS) towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze realizacje, które zaplanowano do końca 2020 roku.

STRONA INTRENETOWA i FB 

Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, przeciwdziałania skutkom suszy oraz adaptacjom do zmian klimatu. Informacje na temat projektu ukazują się także na profilu Wód Polskich tutaj

BANNERY INTERNETOWE 

Specjalnie opracowane dla projektu bannery publikowane na wybranych portalach informują o realizacji projektu i odsyłają użytkowników do strony www.stopsuszy.pl

 

PLAKATY 

Plakaty informacyjne również są źródłem informacji o PPSS oraz jego finansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Plakaty można pobrać z naszej strony tutaj.

KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE

W trakcie realizacji projektu zaplanowano organizację 4 konferencji ogólnopolskich. Pierwsza z nich, poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy odbyła się w Warszawie 27 września 2017 roku. Kolejną zorganizowano 22 marca 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w stolicy. Natomiast trzecia konferencja odbyła się 18 czerwca w Bydgoszczy, a czwarta i ostatnia planowana jest jesienią, w Warszawie, w 2020 r. O szczegółach informujemy w aktualnościach.

Ulotka do pobrania tutaj

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Od 15 sierpnia 2019 r. do 15 lutego 2020 r. odbywały się konsultacje społeczne projektu PPSS. Więcej informacji o konsultacjach TUTAJ

AMBASADOR

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne wspierane są przez Ambasadora projektu Stop suszy! – znanego i lubianego aktora Łukasza Nowickiego, Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Pobyty w Afryce umocniły w nim przekonanie o konieczności podejmowania wciąż nowych działań dla zapewnienia powszechnej dostępności wody. Ambasador projektu brał udział w konferencjach ogólnopolskich, prowadził lekcje dla dzieci i młodzieży, wspierał i zachęcał do udziału w projekcie Stop suszy! na FB oraz wziął udział w filmie oraz wspierał kampanię „Pamiętaj o wodzie”.

Kampania społeczna Stop suszy! „Pamiętaj o wodzie”

 

FILMY

Podczas kampanii Stop suszy! zrealizowano filmy promujące projekt, które dostępne były na stronach wody gov.pl, www.stopsuszy.pl oraz na Facebooku i YouTube Wód Polskich.

Film „Pamiętaj o wodzie” z udziałem Ambasadora Projektu Stop suszy! Łukasza Nowickiego

Film ekspercki projektu Stop suszy!

 

Zrealizowano także krótkie filmiki z udziałem Ambasadora projektu Stop suszy!, które opublikowano na profilu FB Wód Polskich

-> https://www.facebook.com/watch/?v=355425135135500

-> https://www.facebook.com/watch/?v=408272996450073

-> https://www.facebook.com/watch/?v=3042484252433584

-> https://www.facebook.com/watch/?v=389054341802961

-> https://www.facebook.com/watch/?v=915631608797429

 

Prezentacja podsumowująca działania informocyjno – promocyjne TUTAJ