Harmonogram realizacji

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2020. Został on podzielony na 3 główne etapy.

Etap 1

Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Etap ten został zakończony w lutym 2017 r.

Etap 2

Przygotowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. W ramach tego Etapu, w październiku 2017 r., została zaktualizowana Metodyka, na podstawie której w Etapie 3 powstanie plan przeciwdziałania skutkom suszy.

Etap 3

Przygotowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy. Planowany termin rozpoczęcia realizacji – III kw. 2018 r. Planowany termin zakończenia – III kw. 2020 r.