Formularz uwag do PPSS

Instrukcja zgłaszania uwag do PPSS – Pobierz plik

Formularz do zgłaszania uwag do PPSS – Pobierz plik

Formularz do zgłaszania uwag – wersja PDF on-line (formularz można wypełnić on-line, następnie należy go zapisać na dysku lokalnym i wysłać mailem na adres ppss@konsultacjesusza.pl )

Niespecjalistyczna wersja PPSS – Pobierz plik