Działania informacyjno-promocyjne

 

 

 

 

 

 

Projektowi planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy (PPSS) towarzyszą działania informacyjno-konsultacyjne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze realizacje, które zaplanowano do końca 2020 roku.

STRONA INTRENETOWA i FB 

Strona www.stopsuszy.pl jest podstawowym źródłem informacji o projekcie, aktualnościach związanych z jego realizacją i zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, przeciwdziałania skutkom suszy oraz adaptacjom do zmian klimatu. Informacje na temat projektu ukazują się także na profilu Wód Polskich tutaj

BANNERY INTERNETOWE 

Specjalnie opracowane dla projektu bannery publikowane na wybranych portalach informują o realizacji projektu i odsyłają użytkowników do strony www.stopsuszy.pl

 

PLAKATY 

Plakaty informacyjne również są źródłem informacji o PPSS oraz jego finansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Plakaty można pobrać z naszej strony tutaj.

KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE

W trakcie realizacji projektu zaplanowano organizację 4 konferencji ogólnopolskich. Pierwsza z nich, poświęcona wymianie informacji, koncepcji i doświadczeń służących opracowaniu metodyki tworzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy odbyła się w Warszawie 27 września 2017 roku. Kolejną zorganizowano 22 marca 2019 r. w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego w stolicy. Natomiast trzecia konferencja odbyła się 18 czerwca w Bydgoszczy, a czwarta i ostatnia planowana jest w Warszawie w 2020 r. O szczegółach informujemy w aktualnościach.

Ulotka do pobrania tutaj

KONSULTACJE SPOŁECZNE

15 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się półroczne konsultacje społeczne projektu PPSS. Więcej informacji o konsultacjach TUTAJ

AMBASADOR

Wszystkie działania informacyjno-promocyjne będą wspierane przez Ambasadora projektu Stop suszy! – znanego i lubianego aktora Łukasza Nowickiego, Ambasadora Dobrej Woli UNICEF. Pobyty w Afryce umocniły w nim przekonanie o konieczności podejmowania wciąż nowych działań  dla zapewnienia powszechnej dostępności wody.

Prezentacja podsumowująca działania informocyjno – promocyjne TUTAJ