Co warto wiedzieć o zbiornikach retencyjnych

Wielofunkcyjne zbiorniki wodne pomagają zarówno w łagodzeniu skutków suszy, jak i powodzi. Małe i duże – poprawiają bilans wodny w swojej okolicy. Dlatego Wody Polskie uznają budowę zbiorników retencyjnych za jedno z kluczowych rozwiązań pomocnych w niwelowaniu skutków zarówno deficytu wody, jak i w okresach wezbrań spowodowanych gwałtownymi opadami. Wobec nasilających się zmian klimatu, jest to jedno z najskuteczniejszych rozwiązań aby zapewnić właściwą ilość wody niezbędnej dla ludzi, gospodarki i środowiska.

Celem zarówno małej jak i dużej retencji jest zachowanie wody opadowej w miejscu, gdzie ona spadła. Jeśli rośliny lub gleba nie mogą już przyjąć więcej wody, np. z powodu dużej intensywności opadu, powinniśmy ją zatrzymać jak najbliżej miejsca, w którym spadła. Może to być ogród deszczowy, niecka retencyjna, podziemny zbiornik retencyjny, dzielnicowy staw, sadzawka w parku, oczko wodne czy plac deszczowy.

Obecnie w Polsce retencjonujemy zaledwie 6,5% wody, a potrzebujemy przynajmniej dwa razy więcej.

Obecny plan zakładający dwukrotne zwiększenie retencji jest przewidziany do 2027 roku. Potem zapewne pojawią się kolejne założenia, bo retencję w Polsce trzeba stopniowo zwiększać. Nasz kraj należy do najuboższych w zasoby wodne w całej Europie! Na jednego mieszkańca przypada u nas trzy razy mniej wody, niż na przeciętnego Europejczyka. A w czasie suszy – zasobność ta spada o kolejnych 50%.

W czasie suszy mamy rocznie dostępnych tylko 1000 m3 zasobów wodnych – w przeliczeniu na jednego na mieszkańca Polski.

PGW Wody Polskie zajmuje się modernizacją oraz budową dużych i małych zbiorników wodnych. Wspieramy również samorządy w odnawianiu oraz tworzeniu retencji. Jednym z głównych dokumentów planistycznych, które mają wspomóc prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodnej w całym kraju jest plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Dokument zawiera m.in. wykaz rekomendowanych inwestycji dla konkretnych gmin i regionów. Celem jest szeroko rozumiana poprawa bezpieczeństwa wodnego w Polsce. Znajdą się w nim różne wskazania takie jak tworzenie terenów zielonych w miastach w ramach tzw. błękitno-zielonej infrastruktury, zwiększenie ilości i czasu retencji na gruntach rolnych, zwiększanie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych, odtwarzanie oczek śródpolnych czy stawów na terenach użytkowych i nieużytkach, ochrona i odtwarzanie obszarów wodno-błotnych.