Konsultacje społeczne

Prezentacje ze spotkań konsultacyjnych:

Poznań – 11 września 2019 r. – plik ZIP

Zielona Góra – 12 września 2019 r. – plik ZIP

Wrocław – 16 września 2019 r. – plik ZIP

Gliwice – 20 września 2019 r. – plik ZIP

Lublin – 30 września 2019 r. – plik ZIP

Rzeszów – 1 października 2019 r. – plik ZIP

Kraków – 2 października 2019 r. – plik ZIP

Szczecin – 8 października 2019 r. – plik ZIP

Koszalin – 9 października 2019 r. – plik ZIP

Gdańsk – 22 października 2019 r. – plik ZIP

Bydgoszcz – 23 października 2019 r. – plik ZIP

Olsztyn – 5 listopada 2019 r. – plik ZIP

Białystok – 6 listopada 2019 r. – plik ZIP

Łódź – 13 listopada 2019 r. – plik ZIP

Warszawa – 4 lutego 2020 r. – plik ZIP

Formularze składania uwag do PPSS:

Instrukcja zgłaszania uwag do PPSS – Pobierz plik

Formularz do zgłaszania uwag do PPSS – Pobierz plik

Formularz do zgłaszania uwag – wersja PDF on-line (formularz można wypełnić on-line, następnie należy go zapisać na dysku lokalnym i wysłać mailem na adres ppss@konsultacjesusza.pl )

Niespecjalistyczna wersja planu:

Niespecjalistyczna wersja PPSS – Pobierz plik