Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy – Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

Załącznik nr 1 do_Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Lista zadań inwestycyjnych z PPI służących zwiększaniu retencji oraz wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy – lista A

Załącznik nr 2 do Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Lista zadań inwestycyjnych ze zwiększeniem retencji korytowej w zlewniach na obszarach wiejskich – lista B 

Załącznik nr 3 do Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Lista inwestycji zgłoszonych przez podmioty zewnętrzne (spoza PGW WP) – lista C

Załącznik nr 4 do Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy

Niespecjalistyczna wersja Planu przeciwdziałania skutkom suszy