Konferencja 18 czerwca 2019

18 czerwca zapraszamy na drugą, ogólnopolską konferencję poświęconą przeciwdziałaniu skutkom suszy. Spotkanie Stop suszy! –  katalog kluczowych działań rozpocznie się o godz. 10.30 w hotelu Holiday Inn Bydgoszcz, przy ul. Grodzkiej 36. Eksperci rozmawiać będą nad prezentacją korzyści, praktycznych możliwości oraz prawnych ścieżek dostępu do konkretnych działań minimalizujących bądź eliminujących skutki suszy. Organizatorem konferencji jest PGW Wody Polskie, a honorowy patronat objęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.

W celu rejestracji kliknij w poniższy obrazek:

Błąd: Brak formularza kontaktowego.

Formularz rejestracyjny na Konferencję Stop suszy! aktywny jest do 31 maja 2019 roku.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail najpóźniej do dnia 7 czerwca 2019 roku. Organizator nie zapewnia przejazdów i noclegów ani nie zwraca poniesionych w związku z tym kosztów.