Registration for public consultation 2019/20

Public consultation for the drought effects counteracting plan

The drought effects counteracting plan project is subject to 6-month public consultation. The consultation is announced by the Minister of Maritime Economy and Inland Navigation. The consultation is of open nature, meaning that everyone can participate, submitting comments and petitions. The consultation is carried out in the mode specified in the provisions of the Act of 3 October 2008 on publishing information about the environment and its protection, public participation in the environmental protection and environmental impact assessment (Journal of Laws of 2018, item 2081).

Public consultation for the drought effects counteracting plan

is run from 15 August, 2019 to 15 February, 2020.

Uprzejmie informujemy, że udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Ze względu na wielkość lokali, gdzie odbywają się konsultacje społeczne, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu zostanie wysłane na podany w formularzu adres e-mail na tydzień przed spotkaniem.

Organizator nie zapewnia przejazdów i noclegów ani nie zwraca poniesionych w związku z tym kosztów.

Prezentacja elementów projektu Planu w formie systemu online z przeglądarką działań katalogowych wraz z modułem geoportalu jest dostępny na https://konsultacjesusza.pl/ 

Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy jest do pobrania TUTAJ