Conference 22.03.2019

Presentation Stop suszy – Umiejscowienie problemu suszy w szerszym kontekście planistycznym – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Prezentacja o Programie Rozwoju Retencji – Polish versionHERE

Presentation Stop suszy – Susza atmosferyczna – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Susza rolnicza – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Susza hydrologiczna – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Susza hydrogeologiczna – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Dyspozycyjne powierzchniowe – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Obszary wrażliwe – wyniki ankietyzacji – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Zmiany klimatu – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Działania informacyjno-promocyjne – Polish version HERE