Conference 22.03.2019

Presentation Stop suszy – Umiejscowienie problemu suszy w szerszym kontekście planistycznym HERE

Presentation Stop suszy – Prezentacja o Programie Rozwoju Retencji HERE

Presentation Stop suszy – Susza atmosferyczna HERE

Presentation Stop suszy – Susza rolnicza HERE

Presentation Stop suszy – Susza hydrologiczna HERE

Presentation Stop suszy – Susza hydrogeologiczna HERE

Presentation Stop suszy – Dyspozycyjne powierzchniowe HERE

Presentation Stop suszy – Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych HERE

Presentation Stop suszy – Obszary wrażliwe – wyniki ankietyzacji HERE

Presentation Stop suszy – Zmiany klimatu HERE

Presentation Stop suszy – Działania informacyjno – promocyjne HERE