Conference 27.09.2017

Presentation “Susza jako zjawisko naturalne”: Polish version here

Presentation “Struktura organizacji przeciwdziałania skutkom suszy”:  Polish version here

Presentation “Analiza ekonomiczna”:  Polish version here

Presentation “Zmiany klimatu”: Polish version here

Presentation “Założenia legislacyjne PPSS”:  Polish version here

Presentation “Zasoby dyspozycyjne”:  Polish version here

Presentation “Katalog działań”:  Polish version here

conference STOP SUSZY – record of the discussion:  Polish version here

Table of discrepancies – conference: Polish version here