Conference 18.06.2020

Presentation Stop suszy – Przeciwdziałanie skutkom suszy –prezentacja katalogu działań – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Ubezpieczenia i odszkodowania -planowane działania na rzecz optymalizacji metod wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami susz – Polish version  HERE

Presentation Stop suszy – Propozycje działań inwestycyjnych w zakresie retencji i budowy oraz przebudowy urządzeń wodnych – Polish version- Polish version  HERE

Presentation Stop suszy – Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych? – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Przegląd instrumentów prawnych służących wdrożeniu planu przeciwdziałania skutkom suszy – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Zakresy procesu sprawozdania realizacji katalogu działań – Polish version HERE

Presentation Stop suszy – Stop suszy! Plan przeciwdziałania skutkom suszy – konsultacje społeczne – Polish version HERE