Conference 18.06.2020

Presentation Stop suszy – Przeciwdziałanie skutkom suszy –prezentacja katalogu działań   HERE

Presentation Stop suszy – Ubezpieczenia i odszkodowania -planowane działania na rzecz optymalizacji metod wsparcia rzeczowego i finansowego dla poszkodowanych skutkami susz  HERE

Presentation Stop suszy – Propozycje działań inwestycyjnych w zakresie retencji i budowy oraz przebudowy urządzeń wodnych   HERE

Presentation Stop suszy – Gdzie i jak zwiększać zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych?   HERE

Presentation Stop suszy – Przegląd instrumentów prawnych służących wdrożeniu planu przeciwdziałania skutkom suszy   HERE

Presentation Stop suszy – Zakresy procesu sprawozdania realizacji katalogu działań   HERE

Presentation Stop suszy – Stop suszy!plan przeciwdziałania skutkom suszy – konsultacje społeczne   HERE