Conference 6.10.2020

Presentation Stop suszy! – Współpraca oraz działanie na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy – plan przeciwdziałania skutkom suszy – HERE

Presentation Stop suszy! – Konsultacje społeczne projektu PPSS i proces legislacyjny dokumentu – HERE

Presentation Stop suszy! – Zarządzanie ryzykiem suszy – HERE

Presentation Stop suszy! – PPSS w przełożeniu na działania administracji samorządowej i rządowej  – HERE

flyer Stop suszy! – “PPSS – najważniejszy instrument w zmaganiach z suszą” – plik PDF do druku HERE