Conference 6.10.2020

Presentation Stop suszy! – Współpraca oraz działanie na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy – plan przeciwdziałania skutkom suszy – Polish version HERE

Presentation Stop suszy! – Konsultacje społeczne projektu PPSS i proces legislacyjny dokumentu – Polish version HERE

Presentation Stop suszy! – Zarządzanie ryzykiem suszy – Polish version HERE

Presentation Stop suszy! – PPSS w przełożeniu na działania administracji samorządowej i rządowej  – Polish version HERE

Flyer Stop suszy! – “PPSS – najważniejszy instrument w zmaganiach z suszą” – Polish version HERE