Kontakt

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

ul. Grzybowska 80/82
00-844 Warszawa


ANKIETYZACJA – ankieta.stopsuszy.pl

w zakresie treści ankiety:
tel.: +48 513 107 357
tel.: +48 788 204 719
e-mail: info.ankieta@stopsuszy.pl
e-mail: susza.ankieta@stopsuszy.pl

w zakresie wsparcia technicznego:
tel.: +48 573 961 438
e-mail: systemankietyzacji@stopsuszy.pl

 

Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@wody.gov.pl