Aktualności

Działania dla klimatu – dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

Czytaj więcej o: Działania dla klimatu – dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przy wsparciu Funduszy Europejskich prowadzi program, którego celem jest dofinansowanie budowy lub modernizacji obiektów pozwalających zwiększyć liczbę osób korzystających z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji, zwłaszcza kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych.

Czytaj więcej „Działania dla klimatu – dofinansowanie budowy i przebudowy infrastruktury wodno-ściekowej w aglomeracjach”

Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji Stop suszy! Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie

Czytaj więcej o: Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji Stop suszy! Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie

Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie, to hasło Ogólnopolskiej konferencji Stop suszy!, która miała miejsce 6 października 2020 r. Tematyka konferencji mieściła zarówno podsumowanie prac nad opracowaniem Planu wraz z prezentacją ustaleń dokumentu oraz wyników analiz ekonomicznych, a także zagadnienia związane z uprawnieniami i odpowiedzialnością za przeciwdziałanie skutkom suszy.

Czytaj więcej „Odpowiedzi na pytania zadane podczas konferencji Stop suszy! Plan przeciwdziałania skutkom suszy – wdrażanie przez współdziałanie”