Poradniki

Aby skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy, wszyscy musimy sobie uświadomić jak ważna jest woda. Nie mamy jej za dużo, a zmiany klimatu będą powodowały, iż dostępnej wody będzie jeszcze mniej, stąd istotnym jest racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów. Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka skutków suszy i zacząć oszczędzacie wodę. Poniżej znajduje się kilka poradników, które mogą zainspirować do działania na rzecz ochrony zasobów wodnych.

 Materiały informacyjne:

  1. Jak każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania wody
  2. Jak ograniczyć zużycie wody w rolnictwie oraz na gruntach leśnych
  3. Jak retencjonować wodę na terenie domu jednorodzinnego oraz w przestrzeni publicznej
  4. Wszyscy możemy przyczynić się do zmniejszania kryzysu wodnego
  5. Broszura „Dobre praktyki”
  6. Rola drzew w mieście
  7. Ślad wodny — infografika
  8. Pobór wód na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej
  9. Melioracje wodne w ustawie Prawo wodne – poradnik