Poradniki

Aby skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy, wszyscy musimy sobie uświadomić jak ważna jest woda. Nie mamy jej za dużo, a zmiany klimatu będą powodowały, iż dostępnej wody będzie jeszcze mniej, stąd istotnym jest racjonalne korzystanie z dostępnych zasobów. Każdy z nas może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka skutków suszy i zacząć oszczędzacie wodę. Poniżej znajduje się kilka poradników, które mogą zainspirować do działania na rzecz ochrony zasobów wodnych.

 Materiały informacyjne:

Oszczędzaj wodę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie!

Jak każdy z nas może przyczynić się do oszczędzania wody

Jak ograniczyć zużycie wody w rolnictwie oraz na gruntach leśnych

Jak retencjonować wodę na terenie domu jednorodzinnego oraz w przestrzeni publicznej

Wszyscy możemy przyczynić się do zmniejszania kryzysu wodnego

Broszura „Dobre praktyki”

Kwietne łąki idealne na okres suszy

Na czym polega mała retencja?

Woda w ogrodzie

Retencja przydomowa

Sposoby na deszczówkę

Rola drzew w mieście

Ślad wodny — infografika