Metodyka

OPRACOWANIE MATERIAŁÓW MERYTORYCZNYCH DO SPORZĄDZENIA PROJEKTÓW PLANÓW PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY NA OBSZARACH DORZECZY do pobrania TUTAJ