Konsultacje społeczne prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS

Aktualny stan środowiska, istotne problemy z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu  plik do pobrania

Potencjalny wpływ na środowisko w przypadku realizacji założeń ujętych w katalogu działań projektu PPSS plik do pobrania

Potencjalny wpływ na środowisko działań inwestycyjnych wskazanych w załącznikach do projektu PPSS plik do pobrania

Ocena skumulowana plik do pobrania