Sztuczna część wód (SCW)

Sztuczna część wód (SCW) oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności człowieka. (źródło DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r.)