SWSI – wskaźnik zapasu wody powierzchniowej

SWSI – wskaźnik zapasu wody powierzchniowej (Surface Water Supply Index). Jest to uzupełniający wskaźnik ogólnej dostępności wód powierzchniowych w zlewni stosowany w odniesieniu do obszarów górskich o dominującej roli zasilania śnieżnego.