Stan wód powierzchniowych

Stan wód powierzchniowych jest ogólnym wyrażeniem stanu części wód powierzchniowych określonym przez gorszy ze stanów ekologiczny lub chemiczny. (źródło DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000 r.)