SPI – wskaźnik standaryzowanego opadu

SPI – wskaźnik standaryzowanego opadu –(Standardized Precipitation Index) Wskaźnik SPI określany jest na podstawie długich szeregów opadowych dla żądanych okresów, dla których dobiera się rozkład prawdopodobieństwa Gamma, który jest następnie transformowany w rozkład normalny. Parametry rozkładu szacuje się metodą największej wiarygodności. Na większy opad niż średnia wskazują dodatnie wartości wskaźnika natomiast na mniejszy ujemne. Wskaźnik ten w głównej mierze służy do zdefiniowania intensywności okresów dla każdej skali czasowej.