RPI – wskaźnik względnego opadu

RPI – wskaźnik względnego opadu –(Relative Precipitation Index)Wskaźnik względnego opadu (RPI) wraz ze wskaźnikiem standaryzowanego opadu (SPI) analizują tę samą cechę opadu jaką jest jego nadmiar lub niedobór.