Region wodny

Region wodny – część obszaru dorzecza, który został wyodrębniony na podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby zarządzania zasobami wodnymi. Granice regionów wodnych są podstawą wydzielania granic regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w związku z czym ich granice nie pokrywają się z granicami jednostek administracyjnych. Na terenie Polski zostały wyznaczone 24 regiony wodne:

Na obszarze dorzecza Wisły:

a) region wodny Małej Wisły,

b) region wodny Górnej-Zachodniej Wisły,

c) region wodny Górnej-Wschodniej Wisły,

d) region wodny Narwi,

e) region wodny Bugu,

f) region wodny Środkowej Wisły,

g) region wodny Dolnej Wisły,

Na obszarze dorzecza Odry:

a) region wodny Górnej Odry,

b) region wodny Środkowej Odry,

c) region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego,

d) region wodny Warty,

e) region wodny Noteci;

Na obszarze dorzecza Dniestru – region wodny Dniestru;

Na obszarze dorzecza Dunaju:

a) region wodny Czarnej Orawy,

b) region wodny Czadeczki,

c) region wodny Morawy;

Na obszarze dorzecza Banówki – region wodny Banówki;

Na obszarze dorzecza Łaby:

a) region wodny Izery,

b) region wodny Łaby i Ostrożnicy (Upa),

c) region wodny Metuje,

d) region wodny Orlicy;

Na obszarze dorzecza Niemna – region wodny Niemna;

Na obszarze dorzecza Pregoły – region wodny Łyny i Węgorapy;

Na obszarze dorzecza Świeżej – region wodny Świeżej.