PDSI – wskaźnik surowości suszy Palmera

PDSI – wskaźnik surowości suszy Palmera –(Palmer Drought Servity Index) Metoda polega na analizie schematu równań bilansu wodnego Thornthwaite’a i Mathera (1955). Uwzględnia opady oraz potencjalne i rzeczywiste wielkości ewapotraspiracji, retencji i odpływu. Bierze pod uwagę nadwyżki i straty bilansowe, które wpływają na zmianę zasobów wodnych gleby w zakresie wyznaczonym przez ich maksymalną pojemność wodną (AWC – Available Water Holding Capacityza, Paszczyk 2012).