Niedobór wody

Niedobór wody – jest zjawiskiem wywołanym działalnością człowieka. Niedobór wody definiowany jest, jako powtarzający się brak równowagi, który powstaje na skutek nadużywania zasobów wodnych, spowodowany przez nadmierne zużycie zasobów w stosunku do naturalnych zdolności ich odnawiania się. Niedobór wody może być dodatkowo spotęgowany przez zanieczyszczenia wody oraz w trakcie trwania epizodów suszy.