Metoda przepływu granicznego (Yevjevich’s ThLM – Threshold Level Method)

Metoda przepływu granicznego (Yevjevich’s ThLM – Threshold Level Method) metoda oparta na wynikach pomiarów hydrometrycznych, bazująca na przyjętych umownie wartościach granicznych przepływu Q0, poniżej którego notowane są niżówki. Za początek niżówki przyjmuje się w takim przypadku moment gdy wartość przepływu spada poniżej przyjętego Q0, w sposób analogiczny przekroczenie wartości Q powyżej Q0 jest jednoznaczne z końcem niżówki.